SADANCOŠANA LUDZĀ
https://metodiskiemateriali.lnkc.gov.lv/?nid=16495

https://metodiskiemateriali.lnkc.gov.lv/?nid=16495

https://metodiskiemateriali.lnkc.gov.lv/?nid=16499

https://metodiskiemateriali.lnkc.gov.lv/?nid=16501

https://metodiskiemateriali.lnkc.gov.lv/?nid=16503

https://metodiskiemateriali.lnkc.gov.lv/?nid=16507

RĪGA DIMD

Par kāju un pēdu stāvokļiem, roku stāvokļiem, vaļējiem satvērieniem, slēgtajiem satvērieniem, slēgtajiem aptvērieniem, vaļējiem aptvērieniem, pamatsoļiem, polkām, valšveida soļiem, piesitieniem, roku darbībām

visi materiāli par dejas pamatiem  kā arī video atrodami šajā linkā:

spied šeit

No I Deju svētkiem 1948.gadā līdz XV Deju svētkiem 2013.gadā 53 virsvadītāji

Mūsu Deju svētku virsvadītāji ir mūsu latviešu tautas lepnums un gods, ne jau par velti mums Latvijā ir skaistākie Deju svētki pasaulē, kuros piedalās tūkstoši dejotāji un vairāki simti deju kolektīvu vadītāji un pedagogi, kuri savas dejas prasmes apguvuši pie šiem deju vecmeistariem un nu jau arī jaunās paaudzes horeogrāfi ir iemēģinājuši savu varēšanu virsvadītāju amatā. No I Deju svētkiem 1948.gadā līdz XV Deju svētkiem 2013.gadā 53 virsvadītāji ar mīlestību pret deju, pret tautas tradīcijām ir dažādos laikos ziedojušas savu dzīvi, savas zināšanas un talantus Latvijai un caur saviem tautas deju kolektīvu dalībniekiem un viņu ģimenēm veicinājušas Latvijas kultūras tradīciju un vērtību saglabāšanu attīstību un nodošanu nākamajām paaudzēm. Mēs ar saviem deju skolotājiem, horeogrāfiem un virsvadītājiem lepojamies, mācāmies no viņu pieredzes un zināšanām, ar lielu gandarījumu dejojam viņu radītas dejas, kas mums sagādā lielu baudu un rada mūsos neizsīkstošu dejot prieku. Laiks ir nežēlīgs un daudzi no Deju svētku virsvadītājiem nav vairs mūsu saulē, bet mēs vēl esam šeit un mums ir pienākums savu Deju svētku vēsturi, tās veidotājus un turpinātājus atcerēties, godāt un pateikties.