Vidējās paaudzes deju kolektīvs „Oglīte” dibināts 1996.gadā biedrībā „Tautas deju un mūzikas klubs “Liesma””, vēlāk 2017.gadā kolektīvs pāriet biedrības „Deju kolektīvu apvienība „Liesma”” paspārnē un 2021.gada aprīļa VPDK „Oglīte” kļūst par Rīgas valstspilsētas kultūras iestāžu apvienības Koncertorganizācijas AVE SOL kolektīvu.

Kolektīvu dibināja  deju pedagogs, horeogrāfs un vairākārtējs Latvijas Vispārējo un Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku virsvadītājs Jānis Marcinkevičs

Ilggadēja koncertmeistare Sandra Lūķe, kura arī ir vairāku Vispārējo Latviešu Dziesmu un deju svētku deju lieluzvedumu koncertmeistare.

Sākot ar 1998. gadu XXII Latvijas Vispārējiem Dziesmu un XII Deju svētkiem VPDK „Oglīte” ir piedalījusies visos Latvijas Vispārējos Dziesmu un deju svētkos, kā arī piedalījusies 2009.gadā Kanādā, Hamiltonā XIII Vispārējos latviešu dziesmu un deju svētkos, 2017.gadā ASV,  Baltimorā XIV Vispārējos latviešu Dziesmu un deju svētkos, 2019.gadā Kanādā, Toronto XV Vispārējos latviešu dziesmu un deju svētkos.

VPDK „Oglīte” misija ir saglabāt, attīstīt un nodrošināt Dziesmu un deju svētku tradīcijas – UNESCO starptautiski atzīta Cilvēces un nemateriālā kultūras mantojuma meistardarba – ilgtspēju, kopt un attīstīt latviešu tautas deju tradīcijas un popularizēt latviešu deju Latvijā, kā arī ārpus Latvijas robežām, gūstot godalgotas vietas un laureātu diplomus starptautiskajos deju festivālos un konkursos.

VPDK „Oglīte” 2009.gadā Kanādā, Hamiltonā XIII Vispārējos latviešu dziesmu un deju svētkos jaundeju konkursā iegūst I vietu Jāņa Marcinkeviča veidotajai  dejai „Līgodams mans vainadziņš”, 2016.gadā Bulgārijā, Kiten Starptautiskajā kultūras festivālā - konkursā  „MARINE FANTASY” VPDK „Oglīte” iegūst laureāta I pakāpes diplomu nominācijā tautas deja, 2017.gadā ASV, Baltimorā XIV Vispārējos latviešu dziesmu un deju svētkos jaundeju konkursā iegūst galveno žūrijas balvu un I vietu Jāņa Marcinkeviča  veidotajai dejai „Sav’ māsiņas dancot vedu”, kā arī iegūst I vietu Jāņa Marcinkeviča  veidotajai dejai „Rotaļdeju svīta ar bērniem”,  2019.gadā Kanādā, Toronto  XV Vispārējos latviešu dziesmu un deju svētkos jaundeju konkursā iegūst  I vietu Jāņa Marcinkeviča veidotajai dejai  „Bērziņš sauli dancot veda” kā arī iegūst I vietu dejai „Pulciņā rotāties” nominācijā meiteņu dejas. 

Īpaši vidējās paaudzes deju kolektīvam „Oglīte” Jānis Marcinkevičs radījis dejas     „Rotaļdeju svīta ar bērniem”, „Āzīša kadrillis sudmalās”, „Līgodams mans vainadziņš”, „Es ar savu mamzelīti”, „Grūti jaunam puisēnam”, „Lūķes dancis”, „Sav’māsiņas dancot vedu”, „Ar meitām dancojot naudu bēru zābakos”, „Bērziņš sauli dancot veda” un deja „Dullai vuška” 2008.gadā ir iekļauta XXIV  Vispārējo Latvijas dziesmu un XIV deju svētku deju lieluzvedumā “Izdejot laiku”. Mūsu kolektīva repertuārā ir dejas ar pavisam vienkāršiem deju soļiem un arī tādas, kuru izdejošana prasa iemaņas pat jauniešu deju kolektīviem: “Audēju deja”, “Alsungas polka”, „Kad mēs meitas precējam”. 2006.gadā uz kolektīva 10 gadu jubilejas koncertu tika radīts moderno deju uzvedums „Paradīzes dārzā” un mūsu repertuārs papildinājās ar Jāņa Marcinkeviča veidotajām estrādes dejām. Savu dejas prasmi esam rādījuši daudzās Latvijas pilsētās un ciemos, kā arī  popularizējuši latviešu dejas mākslu ārzemēs Starptautiskajos deju festivālos un konkursos Polijā, Slovākijā, Igaunijā, Lietuvā, Horvātijā, Vācijā, Bulgārijā, Somijā, Kanadā un Amerikas savienotajās valstīs.

VPDK “Oglīte” veic  nozīmīgu ieguldījumu latviešu tautas dejas mākslas kopšanā un popularizēšanā Latvijā un ārpus tās robežām, kā arī veic nozīmīgu ieguldījumu Dziesmu un Deju svētku tradīcijas saglabāšanā un nodošanā nākamajām paaudzēm, par ko arī vairāk kārt saņēmis Latvijas Republikas Kultūras ministrijas, Latvijas Nacionālā kultūras centra, Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta un Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmijas  pateicības un atzinības rakstus.

Aicinām ikvienu, kuram sirdī mājo dejotprieks, pievienoties VPDK “Oglīte”  dejotāju saimei bez konkursa visa gada garumā. Zvani 29178220 vai raksti janismar3@inbox.lv kolektīva vadītājam Jānim Marcinkevičam. Mēģinājumi notiek pirmdienās un trešdienās plkst.19.40 A. Pumpura 11.pamatskolas telpās Maskavas ielā 178 (bijusī Rīgas Lastādijas pamatskolas ēka), dalībniekiem  bezmaksas automašīnu stāvvietas uz Maskavas ielas.